SitiNorliza.com

Dari Wanita Untuk Wanita

Mesin Cair Coklat

Pengertian Rumah Tangga

Pengertian Rumah Tangga

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on RedditEmail this to someonePrint this page

Perkahwinan dapat didefinasikan sebagai proses mendirikan rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri semata – mata untuk mengharapkan keredaan Allah. Pengertian rumah tangga adalah membina keluarga dan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri daripada ketua keluarga dan dua atau lebih insan yang terkait diatas hubungan darah atau hubungan perkahwinan yang saling berinteraksi antara satu sama lain.

 

Rumah Tangga

Rumah Tangga

 

Keluarga pula bolehlah didefinasikan terdiri daripada keluarga teras yang mengandungi suami , isteri , anak atau anak – anak.

Rumah pula adalah tempat tinggal atau bangunan untuk manusia berteduh.

Apabila telah termaktubnya sebuah pernikahan , maka dengan automatiknya terbentuk sebuah rumah tangga. Di dalam rumah tangga , terdapat pelbagai jenis emosi dan suasana. Kadangkala ada yang buruk (sedih) ataupun suasana yang baik (bahagia , gembira) . Pemilihan suasana bergantung kepada penghuni di dalamnya. Oleh itu, amat wajar sekali jika kita berusaha menciptakan suatu suasana yang ideal dan menarik di dalamrumah tangga kita.  Ciptakanlah rumah tangga anda dengan suasana rumah tangga yang islamik.

 

Apakah yang dimaksudkan dengan Rumah Tanggan yang islamik ?

Rumah tangga islamik adalah sebuah rumah tangga yang didalamnya tertegak adab – adab islamik yang berdiri diatas landasan ibadah yang terdapat sakinah , mawaddah ran rahmah iaitu ada perasaan tenang , cinta dan kasih sayang. seperti Baiti Jannati  ,  Rumahku Syurgaku

 

“Diantara tanda – tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri , supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Ruum : 21)

 

Ciri – Ciri Khas Rumah Tangga Islamik :

 

1) Didirikan Diatas Landasan Ibadah

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku” (Adz Dzuriyat ; 56)

Sejak proses memilih jodoh dan menginjak ke arah perkahwinan, ia haruslah berada di landasan beribadah kepada Allah S.W.T semata – mata dan jauhilah dari kemaksiatan.

 

2) Adanya Nilai Nilai Islam Secara Kaffah

“Hai orang yang beriman , masuklah kalian kedalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kalian mengikuti langkah langkah syaitan . Sesungguhnya , syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian . (Al Baqarah : 208)

 

3) Teladan Yang Baik

“Hai orang – orang yang beriman , mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian disisi Allah bahawa kalian mengatakan apa – apa yang tiada kalian lakukan” (Ash-Shaff :3-4)

Orang tua seharusnya memberikan teladan yang baik sebelum memerintahkan anak – anak dan ahli keluarga mereka melakukan kebaikan atau melarang kemungkaran.

 

4) Masing masing mempunyai Peranan Yang Tersendiri

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu , lebih banyak dari yang lain kerana bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniannNya” (An Nisa 32)

 

5) Saling Menolong Dan Tegakkan Syiar Islam

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ” (Al Maidah:2)

Tags:
banner 468x60